กีตาร์เพลงเอเชีย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ | ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์
Stacks Image 521
ดุจแสงสว่างกลางอัมพร
เชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ชุดดุจแสงสว่างกลางอัมพรที่เผยแพร่พระราชกรณียกิจในหลากหลายแง่มุม จำนวน 66 ตอน ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมบรรเลงดนตรีในสารคดีชุดนี้ซึ่งได้ออกอากาศทุกวันทางช่องต่างๆ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคมถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

Introduction
01 ตอน ความสุขเริ่มต้นจากใจ
02 ตอน เข้าใจ เข้าถึงแผ่นดิน ฟื้นป่า ฟื้นชีวิต
03 ตอน เข้าใจ เข้าถึงแผ่นดิน หยาดน้ำบนความแห้งแล้ง
04 ตอน เข้าใจ เข้าถึงแผ่นดิน เส้นทางแห่งความห่วงใย
05 ตอน เข้าใจ เข้าถึงแผ่นดิน ชีวิตใหม่ที่กูแบสีรา
06 ตอน เข้าใจ เข้าถึงแผ่นดิน พัฒนาลุ่มน้ำเพื่อคน เพื่อป่า
07 ตอน ถนนสู่หมู่บ้านปลายด้ามขวาน
08 ตอน พระพุทธศาสนูปถัมภก
09 ตอน องค์อัครศาสนูปถัมภก
10 ตอน องค์อัครศาสนูปถัมภก
11 ตอน สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
12 ตอน น้ำพระราชหฤทัย สู่ชายแดนใต้
13 ตอน การศึกษาคือ ความมั่นคงของประเทศ
14 ตอน สร้างครูคุณภาพ
15 ตอน สืบสานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
16 ตอน สมเด็จพระบรมราชชนนี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง
17 ตอน พระราชไมตรีสู่มิตรประเทศ
18 ตอน พระราชไมตรีสู่มิตรประเทศ
19 ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด นฤบดินทรจินดา
20 ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด อ่างเก็บน้ำพระราชหฤทัย
21 ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด อ่างเก็บน้ำพระราชหฤทัย
22 ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด ป้องกันพิบัติภัยเมืองสกลนคร
23 ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด บ้านเล็กในป่าใหญ่
24 ตอน พระมิ่งขวัญเกษตรกรไทย
25 ตอน เกษตรวิชญา
26 ตอน อักษรศิลป์ฝีพระหัตถ์
27 ตอน bike อุ่นไอรัก
28 ตอน เจ้าฟ้านักบิน
29 ตอน ราชประชานุเคราะห์
30 ตอน น้ำพระราชหฤทัยในถ้ำหลวงฯ
31 ตอน เงินพระราชทาน สายใยน้ำใจจากคนไทย สู่คนไทย
32 ตอน อุ่นไอรัก คลายความหนาว
33 ตอน ถุงพระราชทาน
34 ตอน สายน้ำสร้างชีวิต
35 ตอน งานที่ไม่มีวันจบ
36 ตอน ศิลปาชีพ สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูล
37 ตอน จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
38 ตอน เสียงจากประขาขนจิตอาสา
39 ตอน จิตอาสา ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
40 ตอน สร้างคนดีให้บ้านเมือง
41 ตอน โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
42 ตอน คนของพระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนนวัตวิถี
43 ตอน คนของพระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่บ้านต้นแบบข้าวอินทรีย์
44 ตอน คนของพระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ท่าสาปโมเดล
45 ตอน คนของพระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิทยาลัยวัววิทยา
46 ตอน ผืนดินพระราชทาน ผืนน้ำในพระราชดำริ
47 ตอน คืนผืนน้ำ สร้างผืนป่า พลิกชีวิต
48 ตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คุณภาพเป็นสำคัญ
49 ตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทีมไม้เลื้อย ที่พึ่งของชุมชน
50 ตอน มหาวชิราลงกรณเพื่อพสกนิกรไทย
51 ตอน ทรงสถิตยุติธรรม
52 ตอน สายน้ำแห่งพระเมตตา ฝายแห่งชีวิต
53 ตอน สายน้ำแห่งพระเมตตา ประปาแห่งความสุข
54 ตอน สายน้ำแห่งพระเมตตา อ่างเก็บน้ำแห่งความภูมิใจ
55 ตอน สายน้ำแห่งพระเมตตา แก้มลิงแห่งความหวัง
56 ตอน รุ่งอรุณแห่งรัตนโกสินทร์
57 ตอน สู่สยามอารยะ
58 ตอน ด้วยพลังของแผ่นดิน
59 ตอน ดอกรวงผึ้งบานในดวงใจไทย
60 ตอน วันปิดเทอม คือเวลาของแผ่นดิน
61 ตอน องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
62 ตอน พระราชินีคู่ราชบัลลังก์
63 ตอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
64 ตอน ปวงประชาเป็นสุขศานต์
65 ตอน พระเมตตาสู่ปวงราษฎร์
66 ตอน ดุจแสงสว่างกลางอัมพร

#kingofthailand #kingramax #royaldocumentary #ohngkattiya #sangkrung #dnuhuntrakul #sayaminvajiralongkorn
#khunyingmalaiwan #truevisions #huckyeichelmann #guitar