AMI Web Statistics
ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์
  • ลิขสิทธิ์ © 2023 บริษัท เอเชียมิวสิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งอีเมล์ถึงผม 0

ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์

ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ | ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์
บริษัท เอเชียมิวสิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
170/11 ถนนสวนพลู
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพ 10120

08-1920 0259
อีเมล์: info@amithailand.com

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบถึงความทันสมัย ความถูกต้อง ความสมบุรณ์ หรือคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดมิได้มีผลผูกพันตามกฎหมายรวมถึงความเสียหายของบุคคลที่สามที่เกิดจากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้รับการยกเว้น การลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกจะถูกระบุด้วยการเปลี่ยนแปลงสีของข้อความ เว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้จะต้องรับผิดชอบในเนื้อหาแต่เพียงผู้เดียว

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองจากกฏหมายลิขสิทธิ์ การเปิดเผย การปรับเปลี่ยนการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือการใช้งานบนเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นสิ่งต้องห้าม ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้จำลองหรือการใช้ภาพของเว็บไซต์ในสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ นอกเสียจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ใช้บังคับ สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์สถิติการใช้งาน โปรแกรม STATS เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกนำมาใช้ ซึ่งการบันทึกข้อมูลมิได้เชื่อมต่อกับการเยี่ยมชมเว็บไซด์ ที่อยู่ IP จะไม่ถูกเก็บไว้ บุคคลที่สามมิสามารถนำข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับหน้าของเว็บไซต์นี้ไปใช้